Démoni CZ

WOOD NYMPH

Mytologická bytost vycházející z antické řecké mytologie, spojená s vodními prvky, jako jsou jezera, řeky a prameny. Tato okouzlující bytost byla považována za božskou strážkyni vodních lokalit a často byla spojována s krásou a mystériem.

BRAN

Démon z temného podsvětí, vyvstal ze stínů výplodem starodávných temných rituálů. Jeho jméno zní jako zvuk větru v chladné noci, a jeho bytost je provoněna podivnými magickými esencemi, připravenými pohltit duše odvážných dobrodruhů.

ARTAGAN

Démon pohybující se v temných hlubinách podsvětí, vznikl z kouzelných spárů archaických obřadů. Jeho jméno zaznívá jako šepot vánků kolem hrobů, a jeho bytost je propletena mocnými magickými nitkami, schopnými okouzlit i nejstatečnější duše živých.

ALU

Démon vyvolaný z tajemných obřadů pohřbených v hlubinách černých hvozdů, nese jméno, jenž se lidé bojí vyslovit. Jeho bytost je nasycena neznámými, archaickými kouzly, která k sobě přitahují a pohlcuje duše všech nevěřících, zanechávajíc za sebou prázdnotu a nekonečnou temnotu.

STRIGA

Lesní démon, který vzešel z kořenů starých dubů a šumění větví. Její jméno zní jako melodie větru mezi listy stromů, a její bytost je naplněna přírodní magií, která láká křehké duše dobrodruhů, aby se ponořily do lesního klidu. Striga je ochráncem přírody, a její síla spočívá v rovnováze a harmonii lesa.

SAMAEL

Mocný démon, který vzešel z nejtemnějších propastí podsvětí, kde se rodí nejstarší a nejmocnější bytosti. Samaelova bytost je propletena pohlcující silou, která působí jako magnet pro ty, kdo touží po moci a temnotě. Jeho oči září plamenem výčitek a v jeho přítomnosti se třese samotná podstata reality.

JACK FROST

Povstal ze srdce arktických mrazů a tajemných tundrových bouří. Jeho jméno zní jako zvuk mrazivého větru, který nese s sebou chlad a bídu. Tato bytost je ztělesněním ledové moci, jehož dotek mění teplé místa na studené pustiny a zasypává krajinu sněhovými vichřicemi.

ZINX

Goblin, malý a lstivý tvor, vznikl v kouzelných zákoutí podzemních jeskyní. Jeho jméno zní jako posměšný smích, který se ozývá ve stínu temných prostor. Zinxova bytost je provoněna záhadnými éterickými esencemi, které mu poskytují nevypočitatelnou moc.

BELZEBUB

Povstal z hlubin temnoty a neznámých propastí. Jeho jméno zní jako výstraha před zkázou a ztrátou. Tato bytost je ztělesněním temného chaosu, jehož dotek pohlcuje světlo a naději. Jeho cílem je šířit zmar a zoufalství, proměňovat oázy v bažiny a ponořit svět do věčné temnoty.

PALE

Vzešel z tajemných stínů ztracených snů. Jeho jméno zaznívá jako šepot věčného spánku, nesoucí s sebou chladné děsy. Tato bytost je ztělesněním zapomenutých nočních můr, jehož dotek zahaluje svět do nekonečného soumraku. Pale  navždy světem putuje jako stín temné noci.

MORRIGAN

Naděje a zhouba. Královna pekel jejíž myšlenky jsou jako zlomyslné, světélkující koule, které straší na osamělých místech a bojištích, spoutané ponurým osudem a černou magií, aby se pásly na strachu a zoufalství.

GHOM

Z hlubin temných bažin povstal aby dnem i nocí naháněl hrůzu všem lidským, ale i zvířecím tvorům. Svým temným pohledem vytáhne z těla duši, která mu je potravou. Setkat se s jeho zrakem znamená okamžitou zkázu.

FROSTBORN

Jeho jméno je poselstvím ledového chladu a nekonečného mrazu. Tato bytost je zrozena z mrazivých bouří a vychází z nejtemnějších hlubin. Frostborn není jen démon ledové moci, je symbolem nekonečného mrazem a temnotou provzdušeného chaosu, jehož dotek mění teplo na chlad a světlo v tmu.

ICEHEART

Zrozen z ledového ohně a ztuhlých srdcí, Iceheart nese jméno, které evokuje chladnou krutost a neúprosnou ledovou sílu. Iceheart není jen démonem ledových temnot, je ztělesnění nekonečné zimy, jehož cílem je proměnit život v bezcitnou studenost a svět v nekonečnou zimní pustinu.

Přejít nahoru